Yer üzünün yenilməz Xaqanı 


Sıfırdan özünə  qurduğu “Büyük Timur İmparatorluğu” ilə dünyanın 4’də 3’ünə hökmetmiş, 27 Sultana diz çöktürmüş, 20 böyük səfərin tamamını qazanmış, yaptığı yüzlərcə savaşın heçbirini kaybetmeyerek tarixə  adını”Yenilməz Xaqan” olarak yazdıran, Sahipkıran Emir Timur.

 

Əmir Timur və Sivas:

Timur’un tarix boyunca sürekli üzüne vurulan günahlarından biri də  Sivas kuşatması oldu. Romanlardan alınan tarix bir yana, gerçək olan tarixi ələ alırsaq, Timur’un Sivas’ta nədən acımasızca bir metot işlətdiyini  anlayabilirik.

Bilindiği kimi  Yıldırım Bayezıd ilə iplərin iyice gərilməsinin ardından, Timur Osmanlı’ya bağlı olan Sivas’ı kuşattı. Timur’un aglında hələ Osmanlı ilə savaşmak yox,  Yıldırım Bayezıd’a da bir gözdağı vermək istəyirdi

Bəli  istəyirdi. Bu üzden Sivas’a büyük bir ordu ilə hərəkət etmişdi.
Burada əsıl önemli olan, Sivas’ın hiç dirənmədən təslim olduğu yalanıdır. Xeyr əfəndim, Sivas öyle “xoş gəldin Timur Xan” diyərək təslim olmadı.

Şiddətli bir kuşatma  yaşandı,  daha sonra Sivas kalesinin komutanı, “Qan tökməyəcəyinə söz verirsən, sənə təslim oluruq” yazan bir məktubu Timur’a göndərdi. Timur da bu təklifi qəbul etdi.

Anlaşmadan sonra Timur və ordusu Sivas’a girib savaş tazminatlarını tahsil edərkən, kale surlarında çatışma zamanı  çok  dirənən 4000  Ermeni sipahi, Timur’un ordusunu taciz etməyə başladı. Bu tacizlər sonucu Timur’un barışa imzalamasına baxmayaraq 100 qədər  əsgəri öldü

Timur   buna çok fazla hiddətləndi.
Çok ihtiyatlı bir orduya sahib olan Timur, bu düzeni asan qazanmamışdı. Bu yaşanan hadisədən sonra Timur, eynı zamanda bu Erməni sipahilərə  bağlı olan Ərzincan’da bir necə dəfə  yağma yaptığını, geniş olan kəşviyyatçıları  sahəsində  öyrəndi. Öfkesi ikiye katlandı və ordusuna  böyük   çuxurlar, xəndəklər qazmalarını əmretdi.

Daha sonra bu 4000 Erməni sipahiyi bu böyük  xəndəklərə  diri diri  ataraq  üstünü örtdü. Timur, diri diri gömdüyü əskərlər üçün  “Qan dökməyəcəyim demiştim, baxın hiçbirinin də qanını tökmədim” deyərək, yinə kəndinə özgü metodunu kullandı. “